Solheim hyttegrend

Nytt løypekart i Engerdal Østfjell

– Det er selvsagt viktig at kart og terreng stemmer overens. I fjor lagde vi en ny sløyfe på åtte kilometer her i Engerdal Østfjell, og derfor har vi nå fått utarbeidet et helt nytt og oppdatert løypekart, sier assisterende dugnadsleder Bjørn Kristiansen.

Løypenettet og turstiene i Engerdal Østfjell får velfortjent skryt, men som Bjørn Kristiansen sier, så gjør ikke dette seg selv.

– Vi legger ned et sted mellom 500 og 600 arbeidstimer hvert år for å utbedre og vedlikeholde løypenettet som nå totalt har passert 80 kilometer.

Turglad familie

Det var den praktfulle utsikten og de flotte turmulighetene som trakk den ski- og turglade familien Kristiansen til Engerdal Østfjell for 12 år siden.

– Dette er kjent som et veldig snøsikkert område. Som regel er det flotte skiforhold fra før jul til langt utpå vårparten. Men da vi kjøpte hytte her i 2008 var ikke løypenettet all verden. Det var åpenbart behov for både nye løyper, utbedring og vedlikehold, forteller Bjørn Kristiansen.

Dugnadsvilje

Det skorter ikke på innsatsvilje blant hytteeierne i Engerdal Østfjell. Hver høst er det en felles dugnad i området, og ifølge Kristiansen er det slett ingen mangel på folk.

– I tillegg til at vi jobber for felles interesser, er jo dette også en sosial begivenhet. Vi er minst 40, 50 som er med på denne hoveddugnaden hvert eneste år.

Men selv om dugnadsviljen er stor, kreves det både planlegging, organisering og ledelse. Derfor har hytteeierne etablert en egen dugnadskomite som Bjørn Kristiansen ledet fra starten frem til i fjor.

– Vi er seks faste medlemmer, som pleier å ha et planleggingsmøte en eller annen gang i romjula. I tillegg er det fem, seks andre ressurspersoner som stiller opp på en rekke mindre dugnader når det er behov for det, sier Kristiansen. De siste årene har også hytteutbyggerne på Solheim og Hovdenfeltet bidratt med tungt utstyr som har vært til uvurderlig hjelp i arbeidet.

Barkebillygjengen fra h. Arnt Otnes, Odd Ingar Heggeriset, Øystein Malme, Håkon Svehagen og Bjørn Kristiansen.

Kontinuerlig prosess

Arbeidet med et kart over skiløyper og sykkelstier i området tok til for alvor for fem, seks år siden. Da bevilget fylkeskommunen tilstrekkelig midler til at arbeidet kunne gjennomføres. Etter hvert ble det ryddet nye løyper og stier, satt opp skilt og bygget fem gapahuker pluss en til som er under arbeide og to åpne rasteplasser.

– Etter hvert har vi fått et oppegående løypenett. Men dette er en kontinuerlig prosess. Med det klimaet vi har nå, vokser det jo grassalt, så vi må hele tiden sørge for å vedlikeholde det vi har klart å bygge opp, understreker Kristiansen.

– Alle hytteierne i Østfjellet betaler en stipulert løypeavgift på 1200 kroner pr. år som gir et driftsbudsjett på løyper på omtrent 450000 koner. Dette gjør oss i stand til å ha en moderne løypemaskin i drift tre til ire dager i uken ved behov.

Klikk her for å laste ned det nye løype- og sykkelstikartet