Solheim hyttegrend

Gammelsetra

Hytteliv på den gode gamle måten...

I samarbeid med Engerdal Kommuneskoger KF har vi gleden av å kunne formidle hyttetomter også på Gammelsetra Hytteområde øst for Hylleråsen i Engerdal kommune. Selveiertomter fra kr 120.000,-. Tomtestørrelser fra 1,4 til 2,6 mål. Vi har også hyttemodeller som passer veldig fint inn i miljøet på Gammelsetra, og har levert flere hytter i dette området.

Gammelsetra ligger med fin utsikt ca 800 meter over havet. Har kan du slappe av og nyte stillheten og fjellufta. Eller være aktiv i flott turterreng både sommer og vinter. Til nærmeste fiskevann går du på noen minutter – varierte fiskemuligheter ellers finnes i nærheten. Seterveier som egner seg godt for sykkelturer tar det til f.eks. Lillerøåsen, der det fortsatt er aktiv setring. I området rundt Gammelsetra er det muligheter for småviltjakt. Multe, tyttebær, blåbær og bringebær kan plukkes i nærheten. Skiløypene rundt Gammelsetra er skikongen Gjermund Eggens turområde der han hentet inspirasjon og krefter til tre VM-gull i 1966. På Gammelsetra er det helårsvei og vannposter. Sanitærløsning er biodo.

Om Gammelsetra Hytteområde

Hytteområdet har flott beliggenhet ved en gammel setervoll, tomtene er sørvendte med lang solgang og 180 graders utsikt mot fjellene omkring. Området er ideelt for friluftsaktiviteter hele året.

Beliggenhet

Gammelsetra Hytteområde ligger 30 minutters kjøring nord for Trysil. Kjør RV 26 til Hylleråsen og følg så skiltet seterveg i ca. 4 km til Gammelsetra.

Infrastruktur

På Gammelsetra er det helårsvei og vannposter. Sanitærløsning er biodo. Kostnadene til opparbeidelse av veg fram til tomtegrense og vannpost er inkludert i tomteprisen. Kostnadene knyttet til drift- og vedlikehold av vegene og vannpostene vil derimot bli fordelt andelsvis på hytteeierne. Veg- og vannavgiften anslås til kr 1.500,- pr. år (2008). Når det gjelder bruk av Hylleråsen Seterveger koster dette kr 1.200,- pr. år (2008). I tillegg må byggherre betale en anleggsavgift på kr 5.000,- det året hyttebyggingen starter. Veganlegget brøytes fra torsdag ettermiddag til søndag kveld hele vinteren. I vinterferien og påsken er veganlegget åpent hver dag.

Byggeregler

Tillatt bruksareal pr. tomt skal ikke overstige 120 m2. Det tillates inntil 2 bygninger pr. tomt, men en av bygningene kan ikke være større enn 15 m2. Det vises forøvrig til reguleringsbestemmelsene.

Skiløyper

Skiløypene passerer ca 100 meter fra hyttefeltet og tar deg flere mil innover skog, seterområder og fjell. Skiløypene prepareres hver helg hele vinteren. I vinterferien og påskeuka prepareres løypene daglig. Det er Hylleråsen Løypeservice som preparerer løypene på dugnadsbasis. Løypeavgiften er frivilling, men det oppfordres til at tomtekjøperne betaler minimum kr 500,- pr. sesong.